Categoriearchief: Boeddhha nieuws

Dit is mijn blog waar ik via mijn Boeddha nieuws communiceer

Boeddha blog (23) Herhalingen

Boeddha blog De mens en zijn herhalingen

boeddha blog de mens en zijn herhalingenOnze evolutie is gezien vanuit mijn goddelijke ik anders dan dat men wetenschappelijk als bewezen feit in de materie heeft neergezet, toch is wettenschappelijk bewijs van noodzaak om de orde van de materie te onderzoeken.

Een geschenk dat in ons allen aanwezig is, is onze nieuwsgierigheid, deze is goddelijk en boven alles van belang om het scheppingsverhaal ten volle en tot in de diepste kern te ervaren en te begrijpen, zonder dat zou er geen evolutie hoeven te zijn.

Ofschoon de mens het arrogantste is in het begrip evolutie, stelt hij zich zwevend boven de aarde en is zijn heimwee terug naar het goddelijke licht het grootste begrip op aarde.

Het thuisfront heeft echter meer voor ons bedacht dan wat we in den beginne voor mogelijk hielden, en zweven we allen op aarde vrolijk verder in het goddelijke plan.

Daar alles in de materie traag is heeft dit proces van ontwikkeling tijd nodig, en kleden we ons in deze traagheid wat we materie noemen en worstelen we met de dag en de nacht, onze persoonlijkheid en het ritme tijd.

De goden hebben echter een plan bedacht, een soort schoolopleiding voor hun goddelijke kinderen, zowel voor de jongens als voor de meisjes.
Daar god geen onderscheid maakt in deze opleiding en zeker geen voorkeur toont naar al de goddelijke menselijke kinderen.

Ook de aarde maakt hier geen onderscheid in, alleen de mens heeft een rare gewoonte gemaakt en heeft het vrouwelijke verkleind ten opzichte van het mannelijk en de goden snappen echt niet waarom, daar alles in de materie erop gestoeld heeft om te komen en te groeien naar een volwassen god of godin en zolang we dat niet begrepen hebben mogen we blijven oefenen, vandaar het reïncarnatie proces.

Daar we echter in een evolutie proces zitten en de menselijke god of godin hier al miljoenen jaren zitten vastgenageld, vraag je, je toch af waar onze traagheid en niet begrijpend begrip vandaan komt, en dat is omdat we maar blijven herhalen.

We draaien steeds in het zelfde kringetje met al onze overtuigingen, we strijden steeds weer met dezelfde emoties, van de liefdes die we beleefd hebben, de families die we haten om ze vervolgens weer lief te hebben, het lukken en mislukken, het vallen en opstaan, de pijn de liefde, en och onze zo vertrouwde emoties ze zijn onze identificatie met ons menselijke lichaam, we zijn er zo gehecht aan geraakt dat we er niet meer zonder kunnen.

We huilen en we jammeren als we dood gaan en jubelen om ieder nieuw geboren kind waarvan we innerlijk weten dat het een oude geliefde of bekende is.

Goddank, dat we reïncarneren zo hebben we in ieder geval weerkansen om het patroon waar we zo gehecht aan zijn geraakt om dat bij te schaven of om het patroon wat we lief hebben en nooit een kans kreeg om dat eens te laten zegen vieren.

We kunnen gewoon niet zonder elkaar en leren en lezen we ons dagelijks de lessen hoe we het beste kunnen functioneren op onze wondermooie planeet.

Dat we dit nog dagelijks met brut geweld doen is een feit, en staat het oordeel nog altijd boven aan ons verlanglijstje.

Gelukkig zijn er ook nog miljoenen die echt hun best doen om de zucht naar vrijheid en vrede zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Daar miljarden een leven meer als genoeg vinden vind ik het jammer dat de mens zover weg is van zijn goddelijke ik, omdat daar nu net de boodschap in ligt.

Stel je voor je komt na een leven in de hemel en je staat voor je goddelijke vader, hij brand je bijna weg met zijn liefde en jij staat voor hem, te pruilen over je leven vol gruwel en pijn, en dat je blij bent eindelijk weer thuis te zijn.

Je vader vraagt dan liefde vol, want dat is hij toevallig, en hoe was het op onze mooie planeet aarde.

En jij brult vervolgens al je emoties eruit, want dit deed je op aarde ook al, en je zegt, denk maar niet dat ik naar die debiele schepping terug ga, en pruil vervolgens een uur lang hoe men mij behandelt heeft en hoeveel pijn en verdriet ik heb gehad en of hij waardige liefdevolle god het even voor mij wil oplossen want dat wilde ik al op aarde, dus ik weet niet beter.

Ik verbaas me dan ook en ben zwaar beledigd als ik merk dat ik weer in de duisternis sta met de vriendelijke woorden van god nog in mij naklinkend, je hebt er niet veel van begrepen, probeer het nog maar eens en loop dan mokkend terug naar mijn laatste familie en reïncarneer vervolgens braaf met het voornemen dat ik het beslist beter wil begrijpen, waarna, als ik braaf met mijn nieuwe lego blokken speel, het hele, inclusief mijn goddelijke ontmoeting weer vergeten ben.

Hoezo herhaling?

Heeft u in de morgen wel eens een liedje op de radio gehoord, vervolgens hoort u het de hele dag in uw hoofd tot vervelends toe.

Het is een waarschuwing, en die betekent, wordt het niet eens tijd dat u iets aan uw eeuwige herhalingen doet, en zoals de melodie in uw hoofd, herhaalt u al eeuwen uw eigen levenslied.

De mens is de uiterlijke manifestatie van het leven op aarde zonder het leven op aarde en het unieke van het mens zijn is er geen ontwikkeling, we hebben het mens zijn nodig om ons te ontwikkelen, te leven en te ontdekken en bovenal te creëren en lief te hebben.

Dit alles heeft tijd nodig en die hebben te over en krachtens een universele wet zullen we dit menselijke blijven zijn, tot we gaan bewust worden van de mogelijkheden die ons van den beginne door de goden geboden zijn.

Boeddha blog (22) Oordeel

Boeddha blog Oordeel

Door de afgeslotenheid van het menselijke naar het innerlijke goddelijke, is het oordeel naar het menselijke te veel gericht naar het uiterlijke.

De stoffelijke mens is een creatie naar de omstandigheden waarin het leeft.

In ieder mens staat een goddelijk wezen.

Oordeelt men over het menselijke, oordeelt men ook naar het innerlijke goddelijke.

De mens is een optel som van acties en reacties, die zich uiten in de materie.

Deze vloeien voort uit het reïncarnatie proces.

Dit proces biedt de mens steeds opnieuw weer een herziening van zijn eigen ontwikkeling.

Het ene leven is men een zuidelijk mens het andere kan door reïncarneren een noordelijk mens zijn.

Het ene leven is men religieus het volgende is men het niet.

Door het reïncarneren woont men, v.B.In Spanje het volgende is men een Nederlander, de mens loopt over de hele aarde.

De haat die men richt naar een mens is altijd de innerlijke haat die men richt op u goddelijke broer of zus.

Het oordeel wat men velt breekt de ander evenredig.

In oordeel is men altijd bereid zichzelf hoger te plaatsen dan degene die men veroordeelt.

Er is een hemel en een doel, niemand is iets meer of minder.

Men is in evolutie en zolang de vorming niet volmaakt is zal men reïncarneren.

De vrouw is het meest veroordeelde wezen op aarde.

In de hemelen zijn mannen en vrouwen gelijk.

De vrouw wordt aanbeden door de mannelijke goden.

In de hemelen is het respect naar de vrouw eindeloos.

De godinnen die hier in evolutie zijn, hebben een grote taak op zich genomen,

Ze zijn de tegenkracht van het mannelijke.

Het oordeel wat men richt naar het vrouwelijke heeft de vrouw een universele kracht gegeven.

Ieder oordeel komt evenredig naar u terug.

Boeddha blog (21) Aarde en universum

Boeddha blog Aarde en universum

De aarde is het hoogst gecreëerde in het universum en dient alleen maar ter vorming van het goddelijke in ieder mens.

In de aarde is de totale schepping neer gezet, als men durft te kijken ziet en hoort men de hemel.

De aarde is gecreëerd door de meesters van het licht.

Door goddelijke activiteit zijn de mensen verbonden met het stoffelijke.

De aarde is de samenstelling van krachten die voorvloeien uit het goddelijke denken.

De aarde en dit universum, is de opgave voor ieder goddelijk wezen wat gehuld is in een menselijk lichaam.

In de aarde zit alles wat men energieën noemt deze zijn door wrijving tot leven gekomen.

Alles in dit universum staat in verbinding met krachten die terug te vinden zijn in het menselijke lichaam.

De mens leert daarin om te gaan met alles wat in dit universum aanwezig is.

De zon is in werking gezet door de goden, de zon is van binnen en van buiten een activiteit die met gassen en doorlatende vuurelementen in werking blijft.

De activiteit van de zon zet dit om in warmte en stralen die door wrijving radioactief zijn, deze zijn van noodzaak om het vuur in banen te leiden.

Het vuur van de zon is van noodzaak om de aarde en een deel van de omringende planeten te verwarmen.

Het vuur is van noodzaak omdat de planeten anders zouden uitdijen en ontploffen.

Alle planeten hebben delen van energieën die in de aarde allemaal aanwezig zijn.

De aarde heeft als kern vuur, deze is van noodzaak om de aarde op temperatuur te houden, zonder dit onderaardse vuur zou de aarde bevriezen.

De ozonlaag is voor de bescherming van de instromende universele gammastralen, zonder deze bescherming zou de aarde verbranden.

Boeddha blog (20) illusie

Boeddha blog Illusie

In de verandering ligt de illusie besloten.

Illusie bouwt op en breekt af.

De illusie is nodig om te veranderen.

De identificatie van het menselijke gedrag is de grootste illusie op aarde.

In de illusie ligt het verleden waarmee men zich identificeert, en denkt dat men het is.

Door de illusie van de tijd vergeet men wie men in werkelijkheid is.

Door het geboorte recht krijgt men nieuwe regels die illusies zijn van overleveringen die niet meer bestaan.

De emoties bepalen hierin de identificatie, men zegt dan, zo ben ik nu eenmaal.

In het erfgoed van de ouders worden we spiegels van elkaar.

Deze spiegels geven enkel reflecties in dat wat je niet bent.

De opbouw van de illusie is echter noodzaak voor de opbouw van je persoonlijkheid.

In de groei naar volwassenheid breekt men de illusie zelf af, of men behoud het een leven lang.

Door het reïncarnatie proces te leren begrijpen, leert men de illusie van tijd.

Het ene leven is het je vader en het volgende kan het je broer, zus of geliefde zijn.

Dit geeft de verandering aan, maar ook de illusie.

De mens die verstikt word door de illusie van de tijd, zal zich altijd open moeten breken om de illusie te veranderen.

Dood breekt altijd met de illusie, en neemt je tijdelijk alles weg.

Of je nu rijk bent of arm, man of vrouw, liefdevol of lelijk, in het innerlijke ben je altijd een goddelijk wezen.

Zolang men niet weet dat het innerlijke goddelijke mannelijk en vrouwelijk het grootste doel op aarde is zal de illusie u opslokken in de tijd.

In het beginne was u dat en het einddoel zult u dat alleen maar zijn.

De tussentijd is de vorming, en is de illusie de val.

Boeddha blog (19) Liefde

Boeddha blog Liefde

De grootste zoektocht in de mens is liefde.

Liefde is deel van het goddelijke, dat in ieder mens aanwezig is.

Door bewust te worden van het goddelijke in je mens zij, is men liefde voor alles.

Alles is bewustwording, dat is de kracht van de schepping, en ziet men de liefde in alles.

De goden schiepen dit universum met hun denkkracht en het totale begrip en de liefde voor hun kinderen.

De mens en zijn innerlijke god of godin, leren met vallen en opstaan hoe groot de liefde is.

Daarin ligt de kracht van de liefde.

Heeft men liefde voor zijn werk, zal het de mensheid dienen.

De tegenkracht van liefde is haat, het is de innerlijke strijd die liefde opgegeven heeft.

Liefde brengt bij elkaar, haat doet dit evenredig.

Door voor elkaar te zorgen kan haat weer zacht gemaakt worden.

Het recept voor elkaar daar te zijn, zal zich net zolang herhalen tot het weer liefde is.

Het lied van de liefde heet alles.

Naast liefde staat enthousiasme, het laat het hart jubelen.

Een jubelend hart wordt in het hele universum gehoord.

Liefde doordringt alles en word tot in de diepste kern gevoeld, haat doet dit evenredig.

Liefde maakt licht, haat schept een woedende duisternis.

De mens is in de eeuwen te veel opgeladen met regels, angst voor god, de bestraffing en de verdoemenis en vooral de hel, oorlog vernietigd het hele gevoel, waardoor liefde nooit heeft kunnen stromen.

Deze regels doden alle gevoel van het zien wat liefde in werkelijkheid is.

Christus is de innerlijke kracht wat we liefde noemen, deze kun je alleen maar zelf zijn.

Boeddha is de innerlijke wijsheid, deze is in ieder mens aanwezig.

Beiden zijn de hoogste doelen in de mens.

Ben het.

Boeddha blog (18) Toekomst

Boeddha blog Toekomst

Alles zal veranderen, het ligt aan de mens wat hij met de veranderingen zal doen.

De grootste verandering is de bewuste terugkeer van het goddelijke in de mens.

Het vuur wat men zelf geschapen heeft zal men zelf moeten blussen.

De tegenpolen zullen verhard worden en geven een lange stilstand aan.

De tijd is te snel gegaan en zal de pas verlangzaamd worden.

De inbreuken die we crises noemen zorgen hier voor.

De tijd verruimt het denken, de tegenkracht die het krijgt maakt het sterk.

De groene zoden zullen omgekeerd worden want de aarde geeft zich bloot.

De rijken zullen weer arm zijn omdat ze de armen vergaten.

Voor de moedigen kan de innerlijke honger gestild worden.

De aardkorst is in beweging ze beweegt zich net zo snel als alle bommen die erop vielen.

IJs wordt weer water, het ondergrondse vuur zorgt hier voor.

Atomen die cirkelen in buizen, zullen zich wreken.

Als vrijheid niet krachtig genoeg is neemt her onvrije het over.

Ruzies over god zullen leiden tot vernietiging.

Rekensommen leiden tot de afgrond, maar zullen door daadkracht van de mens zich langzaam herstellen.

De hebzucht naar meer is te groot geweest.

Delen is het hoogste goed.

Delen van de aarde zijn vervuild met atoom energie, deze zal door de mens zelf geneutraliseerd moeten worden.

Ondergrondse kerncentrales lekken en zullen ze vele delen van de aarde voor lange tijd vervuilen.

Militaire macht zal krimpen  omdat men de ondergang al zelf voorberijd heeft.

Vrede ligt in ieder mens op aarde,vrede heeft geen wapens nodig.

Geen enkele hemelse god bemoeit zich met aardse zaken,omdat alle liefde en wijsheid al vanaf den beginne in u staat. Het is aan de mens wat hij er mee doet.

Boeddha nieuws (17) Talenten

Boeddha blog talenten

Ieder mens heeft een goddelijk talent, dit heeft hij gekregen van zijn goddelijke vader.

Een talent dient altijd ter ontwikkeling van een goddelijke gave.

Een talent is nodig om de materie te onderzoeken te vormen en te voelen.

Ontwikkelt men zijn talent niet, zal het bij thuiskomst terugkeren naar de goddelijke vaders.

Een talent is altijd een deel van de goddelijke vaders, het word doorgegeven in de vorm van energie.

Deze energie is groter dan we beseffen, want deze vergroot de kwaliteiten van de scheppende kracht van de innerlijke god of godin, en komt tot uiting in het menselijke .

Alle talenten die hier ontwikkeld worden, kunnen in de hemel weer gebruikt worden.

Dat de ontwikkeling hier plaatst vind, is omdat het dubbele kracht is zowel materieel als spiritueel.

Het materiële valt weg bij het overgaan naar andere levens, maar de ontwikkeling van een talent neemt men altijd met zich mee.

Kinderen die in het verleden een talent ontwikkeld hebben, zijn in dit leven vaak jong bezig met hun gave, dit tot grote bewondering van de mens.

Alle gave dienen ter ontwikkeling van het menselijke ras en het goddelijke in ieder mens.

Architecten, wetenschappers, mathematica, rekenen, componisten, zangers, profeten helderzienden, rechtswetenschappers, meters, enz. , allen zijn goddelijke gave.

Kunst is een uiting van vrije architectuur, het is de bewegende vorm van de materie.

Helderzienden hebben een spiegel gekregen van hun goddelijke vaders, deze laat het heden, het verleden en de toekomst zien.

Deze spiegels worden in de hemelen gebruikt om de ontwikkeling van het menselijke en innerlijke goddelijke te zien.

Componisten vormen de klanken naar hun eigen emotie, deze zijn herkenbaar in het menselijke en dienen ter herkenning van het emotionele zelf.

Muziek ligt in het hart van de mens en is het altijd de herkenning van de emotie in de mens.

Alle klanken zijn hemels, maar kunnen verworgen worden door de emotie die leeft in de mens.

Alles in dit universum kan berekend worden.

Boeddhas leren de mensen de wetten van oorzaak en gevolg, om deze te ontdekken en te begrijpen.

Christus leerde de mens wat goddelijke liefde is.

Alle talenten zijn er voor zowel het vrouwelijke als het mannelijke, in de hemelen is hier geen oordeel over, het is en blijft een cadeau van de goddelijke vaders.

Alle gave die ontwikkeld zijn, worden in de hemelen weer gebruikt.

Boeddha nieuws (16) Boeddhas eigenschappen

Boeddhas eigenschappen:

Ieder mens heeft boeddische eigenschappen.

Het boeddische aspect is een goddelijke energie.

Ieder mens is een goddelijk wezen waar liefde en wijsheid in staat.

De boeddische eigenschappen zijn wijsheid, en universele inzichten.

Iedere Boeddha kijkt vanuit het midden, en is uit het duellerende aspect.

Boeddhas zijn de meesters over de wetten van oorzaak en gevolg.

Ieder Boeddha ziet en weet de oorzaak en het gevolg.

Hierin ligt het verleden het heden en de toekomst.

Het vrouwelijke en het mannelijke kunnen beiden een Boeddha zijn.

In het hemelse licht maakt men geen onderscheid in vrouwelijke of mannelijke kwaliteiten, alles is voor beiden aanwezig.

Door de boeddische eigenschappen krijgt men inzicht in het plan van de goden.

Deze inzichten laten de mens zien waarom hij of zij in evolutie is.

Door bewustwording van het innerlijke verkrijgt men boeddische wetenschap.

Deze wetenschap dient ter bewustwording van het totale, het universele en het reïncarnerende aspect.

Het reïncarnatie proces dient uiteindelijk tot de vervolmaking van het innerlijke goddelijke.

Het boeddische aspect laat het totale hierin zien.

Boeddha blog (15) Licht en duisternis

Boeddha blog Licht en duisternis

Ieder mens is een licht wezen, dat geschapen is naar de gelijkenis van het goddelijke.

De duisternis is in latente kracht waarin het lichtwezen werkzaam is.

De duisternis heeft het vermogen om het scheppende in mens te activeren, het zorgt voor de ontwikkeling van de krachten.

Er zijn twee universum, een lichtuniversum en de duisternis, deze liggen als twee polariteiten tegen elkaar aan.

In de duisternis ligt een geschapen universum met alle krachten erin die goddelijk zijn.

De goden schiepen een universele school met alle informatie erin voor de goddelijke lichtwezens.

Dit dient voor de ontwikkeling van alle lichtwezens die wij mens noemen.

De mens is daarin de werkende kracht waarin alles mogelijk is voor de ontwikkeling van een lichtwezen wat wij god noemen.

De duisternis wordt geactiveerd, door ons eigen gedrag, wat wij vervolgens ons eigen maken, hierdoor ontstaan de negatieve emoties.

Een teveel aan negatieve emoties zorgt voor haat en machten die niet meer onder controle zijn in het menselijke.

De duisternis zorgt tevens dat de goddelijke ontwikkeling kracht wordt.

Door actief te zijn in de duisternis, vergroot het licht universum zich.

De duisternis zet zich door de activiteit van de mens om in kleuren.

Hoe meer men actief is met donkere gedachten, hoe lelijker de uiting is in de materie.

Het blijven vasthouden van de duisternis zorgt steeds weer voor de val van de licht goden.

In den beginne noemde men ons gevallen engelen, omdat we door de goden gestuurd zijn naar dit universum wat de duisternis vertegenwoordigd.

De gevallen goden en godinnen hadden het doel om zich de scheppende krachten die in de duisternis liggen eigen te maken.

Men schept daardoor steeds zichzelf, en in het uiterlijke is het de vorming van de materie.

Alles is echter vergankelijk, ook de duisternis, wat overblijft zijn goden en godinnen die de krachten van licht en duisternis begrepen hebben, met alle scheppende mogelijkheden die erin verborgen liggen.

Het meesterschap over licht en duisternis is de grootste opgave van het menselijke, en het innerlijke goddelijke.

Boeddha blog (14) Boeddhas ervaring 2012

Boeddha blog Boeddhas ervaring 2012

In het zijn van ieder mens ligt boeddische informatie.

Deze informatie verkrijgt men door discipline en concentratie.

Het boeddische gebied is de wijsheid van iedere innerlijke god en godin die werkzaam is in de materie.

De leer in het Boeddhaschap is universeel. Het zijn de wetten van oorzaak en gevolg, van aktie en reactie.

Zonder deze wetten was er stilstand.

Deze wetten heeft de mens zelf in werking gezet.

Al deze wetten zijn door schepping van het menselijke in werking gezet.

De mens is zowel innerlijk, geest, als lichaam waarin de materie de uiterlijke kracht is.

De mens schept dus altijd zichzelf, innerlijk, en uiterlijk geeft hij er vorm aan in de materie.

In de bewuste wording van het innerlijke ziet men het verleden, het heden, en de toekomst.

Een mens kan nooit in een leven deze bewustwording verkrijgen.

Alles is vorming en wording van het scheppende in een mens.

De kracht van het Boeddhaschap is het vast houden van innerlijke informatie.

Het reïncarneren is van noodzaak om tot volle bewustwording te komen.

In het reïncarneren, ligt de opbouw van de persoonlijkheid, die van noodzaak is om de krachten van dit universum te begrijpen.

In de  midden weg van het zien en inzien ligt het boeddische gebied, en heeft ieder mens deze eigenschap.

Deze informatie gaat via het derde oog die het innerlijk vertegenwoordigd, en de stem is de uiterlijke draagkracht.

De boeddische informatie is altijd goddelijk.

In het zien en begrijpen van het boeddische gebied ligt de helende kracht van alles.

Het Boeddhaschap, is deel van de som der delen.

In het Boeddhaschap ligt het totale begrip van het plan van de goden.

Ieder mens heeft daarom toegang tot het allerhoogste begrip.

De mens heeft de universele vrijheid om het te onderzoeken en gewaar te worden.