Cursus inhoud

Op de cursusdagen, zoals beschreven in het programma, gaan we door middel van meditatie terug naar je vorige levens. Je gaat zelf je levens “zien”. Ik begeleid je door je beelden heen en help je “te zien” en leer je manieren om je karma te “neutraliseren”. Na de cursus ben je ook in staat om dit zelf te doen.

De basis achter de cursus mediteren in Frankrijk:
Daar de goddelijke mens in evolutie is en hierdoor de vormgeving van zijn persoonlijk is aan gegaan, heeft men door een lange tijd van reïncarneren zijn persoonlijkheid gevormd. Deze vorming was noodzakelijk om het innerlijke goddelijke te ontwikkelen en te vormen. Het innerlijke goddelijke heeft de kans om zich vrij te maken en hierdoor in zijn totale eeuwige “zijn” te komen.

Het vormen gebeurde door zijn eigen ontwikkeling, door zowel het goede als ook het kwade aan te gaan. Deze waren van noodzaak om de krachten te ondergaan en te leren kennen.

Ieder mens loopt dezelfde weg maar heeft door ervaring zijn eigen persoonlijkheid gecreëerd. Het karma kan in deze tijd bewust gemaakt worden en ik leer je hoe je de vorige levens kunt gaan zien en ze kunt neutraliseren. Je leest dan zelf het boek der openbaringen, en leert tevens hoe je het kunt vrij maken.

De bedoeling van deze evolutie heeft altijd het hoogste doel nagestreeft en dat is het goddelijke in jezelf.

Boeddhaschap:
Door ervaring en door mijn boeddhaschap leid ik je door je eigen ervaring heen en leer ik je om karma binnen een dag op te lossen. Voor deze cursus heeft men meditatie ervaring nodig.

Ik ben een vrouwelijke Boeddha, en kreeg door volharding en meditatie inzicht in het goddelijke plan. Ik kijk vanuit het midden en zie en ken de wetten van oorzaak en gevolg.

Daar het hele universum is opgebouwd uit energiëen lees ik de kleuren en zie ik de werkende kracht ervan, deze zijn ontstaan uit de activiteiten van het menselijke ras wat hier in evolutie is.

Voor inschrijven of meer informatie over de cursus van ark van het licht klik hier