Over mij

Over mij – Meditatiecursus Frankrijk

marieBij het gewaarworden dat er meer is tussen hemel en aarde besloot ik te gaan mediteren. Deze concentratie bracht mij in het midden van mijn werkelijke zijn en kon ik zien wie ik was waar ik voor leefde en had geleefd. In de stilte die ik bereikte door meditatie kwam ik uit het duelleren van mijn persoonlijke gedachte waarin ik in mijn mens de strijd was aangegaan met het ritme van de tijd, de dag en de nacht en bovenal de emoties die ik me eigen had gemaakt in de vele levens die ik geleefd had.

Deze emoties voelden als een blok aan mijn been en besloot ik dat ze veranderd moesten worden.
Na een hevige strijd in het herkennen van mijzelf zag ik dat alles wat ik was, ik zelf had opgebouwd uit ervaringen en gebeurtenissen uit een ver verleden en zag  dat dit de bouwstenen waren van mijn persoonlijkheid.

Na het uitwerken van mijn emoties die mij ook lieten zien hoe en waarvoor en vooral het waarom ik zo moest zijn en hoe ik reageerde in de tijden dat ik leefde, en hoe ik nu was, bracht het me ruimte stilte en vrede, en vooral licht.

Het gewaarworden van mijzelf bracht met zich mee dat toen ik in de eeuwige stilte kwam, mijn persoonlijkheid meer was dan alleen de strijdster en het lichaam waar ik in leefde. Ik kon mijn eigen goddelijke zelf waarnemen en zag de eeuwige schoonheid van een godin die hier acht miljoen jaar geleden haar reis naar volledigheid was begonnen.

In mijn persoonlijkheid werd mij geopenbaard waarom ik mens moest zijn en wat de doelstelling van mijn mens zijn was, mijn godin nam de stilte in zich op en begon met het verhaal waarom zij hier op aarde al zo lang vertoefde en liet mij in mijn mens zien hoe ik als kleine onbewuste godin mijn voeten hier op aarde had neergezet. Zij liet mij de hemelen zien maar ook het eeuwige lijden hier op aarde waarin zij als persoonlijkheid in haar mens in functioneerde. De puzzel die ik te zien kreeg was een opeenstapeling van levens en doelstellingen die mij hadden gevormd in dat wat ik nu ben.

Daar het begrip het goddelijk zelf in de persoonlijkheid bijna niet bestaat en dat het ook nog hier in evolutie is maakt het bijna onmogelijk om er woord aan te geven. Daar ik ook nog een boeddha ben die de wetten van oorzaak en gevolg kent gaat het alle begrip ten boven. Het feit dat ik me gelukkig prijs dat ik vrouw ben en godin en ook nog een boeddha zal voor velen een vraag van de tijd zijn maar ook een afwijzing daar dit alleen in het denken van de mens is voorbehouden aan een mannelijke persoonlijkheid.

Mijn hart jubelt echter met het zien van de mogelijkheden die mij geboden werden in de materie en die mij met vallen en opstaan gekneed hebben tot dat wat ik nu ben. Mijn kleine persoonlijke ik heeft de overstap gemaakt naar het bewust worden van mijn eeuwige persoonlijke godin en heeft de eenheid van materie en god of hemel en aarde in het menselijke ten volle kunnen zien en inzien.

Daar mijn waarnemingen niet alleen voor mijzelf zijn maar ook dat de mens met dezelfde doelstelling hier op aarde is heb ik er vorm aangegeven door het op te schrijven, in de hoop dat de mens een stukje dichter bij zichzelf zal komen in zijn bewustwording of terug kan gaan naar zijn eigen goddelijke ik. Het doel is voor zowel  het vrouwelijke als voor het mannelijke hetzelfde en ligt voor iedere persoonlijkheid het boek van zich zelf klaar om gelezen te worden.

Mijn schrijven is een gedeelte van mijn goddelijke boeddha de verhalen ertussen in zijn de belevenissen en het zien in de materie vanuit mijn persoonlijke zelf.