Boeddha blog (31) man en vrouw

Boeddha blog man en vrouw

boeddha blog man en vrouwDe hemelen bestaan uit mannelijke goden en vrouwelijke godinnen.

We zijn gecreëerd naar de gelijkenis van het goddelijke mannelijke of vrouwelijke.

Op aarde is de het menselijke lichaam de afspiegeling van het mannelijke of vrouwelijke uit het hemelse bestaan.

De mens is geschapen naar de gelijkenis van het goddelijke zowel mannelijk als vrouwelijk.

Alle mensen op aarde zijn goden en godinnen die hier in evolutie zijn en leven in een menselijk lichaam.

De kinderen van de goden en godinnen uit de hemelen kunnen alleen in de materie werkzaam zijn in een lichaam wat wij mens noemen.

Men reïncarneert zowel in een mannelijk als vrouwelijk lichaam.

Men krijgt hierdoor kansen om zowel het mannelijke als het vrouwelijke te ervaren.

De mannelijke god kan ook in een vrouw reïncarneren, en de vrouwelijke godin kan in een mannelijk lichaam reïncarneren.

Beiden hebben kansen om in de materie alles te ervaren, te ontwikkelen en bewust te worden als ook talenten te ontwikkelen.

Bewustwording en ontwikkeling zijn niet alleen voorbehouden aan mannen, man en vrouw hebben dezelfde kansen.

Het proces van het mannelijke en vrouwelijke heeft tijd nodig en zal alleen bij bewustwording van de mogelijkheden ten volle begrepen worden.

Bij het zien van uw eigen menselijke ontwikkeling zult u zien dat u beiden geweest bent.

Voor velen is dit echter nog een verwarring en verward men zijn menselijke zijn met gevoelens die al oeroud zijn.

Het uiteindelijke doel zal er in naar voren komen als kracht en wetenschap van zowel het mannelijke als het vrouwelijke.

Het oordeel naar elkaar valt dan weg.

In de hemelen is geen oordeel naar het vrouwelijke.

De vrouw is evenredig schepper van het allerhoogste.

De menselijke godinnen hebben op aarde grote daden neergezet, in een mannelijke incarnatie.

De mannelijke goden hebben teveel geleund op hun mannelijke macht, en hebben de vrouwen teveel gezien als een product wat ze erbij cadeau hebben gekregen.

Alleen door de Menselijke vrouw en de man waar de kinderen van het goddelijke licht in reïncarneren zal men zien dat allen gelijke kansen en ontwikkeling hebben naar de behoefte van de innerlijke god en godin, en zal het oordeel naar elkaar wegvallen.

Beiden zijn krachten, en hebben ze allen de goddelijke wetenschap in zich staan, die in de materie tot uiting kan komen.

De strijd die het mannelijke en het vrouwelijke met elkaar hebben zijn ontstaan door eeuwenoude emoties, die bij iedere ontmoeting erom vragen om opgelost te worden.

Zolang men strijd met het mannelijke of het vrouwelijke zal men blijven reïncarneren, tot men bewust gaat worden wie men in werkelijkheid is.