Alle berichten van Marie Smeets

Kerstboom

Kerstboom

kerstboomEen zaadje is genoeg voor de wording van een boom.

Een woord van liefde is genoeg voor te troosten in deze tijd.

Een woord van dank is genoeg, voor alles wat ons omringt.

Een knieval is genoeg voor de schoonheid van onze aarde.

Een bewuste liefdevolle daad is genoeg in de trilling van ons zijn.

Een toon is genoeg voor het begin van een lied

Een glimlach is genoeg, het verwarmt het hart.

Er is zoveel om dankbaar voor te zijn, dat is voor mij het licht in deze tijd.

Dat laat stralen en dringt door alles heen, ook door hen die het niet zo begrijpen.

Maak bij mijn kerstboom je eigen woord, laat het groeien net als het zaadje dat zo graag kerstboom wil zijn.

Wens iedereen fijne dagen

Liefs Marie-Therese

Boeddha blog (32) een nieuw bewustzijn

Boeddha blog nieuw bewustzijn

boeddha blog nieuw bewustzijnMet het korter worden van de dagen komen we steeds meer in een kromming die ons

afleid in dat wat we in werkelijkheid zijn.

De overtuigingen die we allen hebben voeren ons naar beslissingen die het ook niet zijn.

Daar alles denkkracht is, of wel schepping, laten we ons steeds weer opnieuw meevoeren in emoties die opgelost zouden moeten worden, neem bv. de emotie angst, deze laat ons reageren als een kudde die op hol slaat voor gevaar, en neemt het ons de vrijheid af, waar we zo hard voor zijn gaan staan.

Alles is wording, en daarvoor zijn deze krachten op aarde, deze spelen zich af tussen licht en duisternis,

Zolang we deze krachten niet begrijpen, voeren ze ons mee, en speelt de tijd haar eigen rol hierin.

Deze tijd neemt zich dan ook de tijd, om ons bewust te laten worden dat de krachten ons leiden, en dat wij niet meester zijn van deze krachten.

Ons zonnestelsel heeft ons een hoop te bieden, en vormt het ons, of we dat nu leuk vinden of niet.

Het leren begrijpen wat kwade krachten, is het niet onder controle hebben van de duisternis, deze voeren je mee in nauwelijks te bevatten emoties en kleuren, deze uiten zich dan in het menselijke lichaam en de mens reageert dan op alles wat hij tegen komt in een woede die vernietigend is zowel in de materie maar vooral voor zichzelf.

Het nieuwe bewustzijn zou ons voeren naar een betere controle en begrip over ons zelf, daar we zelf de schepper zijn van onze innerlijke emoties.

Verbeter de wereld en begin bij jezelf, is de moeilijkste opdracht van ons mens zijn, maar daar ligt dan ook alles in besloten om bewust te worden wie je bent, en vooral hoe jezelf de krachten kunt leren kennen die je meegevoerd hebben in de tijd en in je strijd.

De opdracht van ieder mens is, ben jezelf, ben je eigen innerlijke licht, in dat licht kunnen we de waarheid zien, en die is voor ieder mens uniek want daarin ligt alle voedsel van bewustwording in besloten en dat is vrede, liefde, talent en vooral meesterschap van licht en duisternis.

Daarin ligt voor ieder mens de oplossing van onze strijd, ons lijden en vooral onze emoties.
Pas daarin kan men zien wat echte vrijheid is, en wat het betekent te leven op aarde.

Boeddha blog (31) man en vrouw

Boeddha blog man en vrouw

boeddha blog man en vrouwDe hemelen bestaan uit mannelijke goden en vrouwelijke godinnen.

We zijn gecreëerd naar de gelijkenis van het goddelijke mannelijke of vrouwelijke.

Op aarde is de het menselijke lichaam de afspiegeling van het mannelijke of vrouwelijke uit het hemelse bestaan.

De mens is geschapen naar de gelijkenis van het goddelijke zowel mannelijk als vrouwelijk.

Alle mensen op aarde zijn goden en godinnen die hier in evolutie zijn en leven in een menselijk lichaam.

De kinderen van de goden en godinnen uit de hemelen kunnen alleen in de materie werkzaam zijn in een lichaam wat wij mens noemen.

Men reïncarneert zowel in een mannelijk als vrouwelijk lichaam.

Men krijgt hierdoor kansen om zowel het mannelijke als het vrouwelijke te ervaren.

De mannelijke god kan ook in een vrouw reïncarneren, en de vrouwelijke godin kan in een mannelijk lichaam reïncarneren.

Beiden hebben kansen om in de materie alles te ervaren, te ontwikkelen en bewust te worden als ook talenten te ontwikkelen.

Bewustwording en ontwikkeling zijn niet alleen voorbehouden aan mannen, man en vrouw hebben dezelfde kansen.

Het proces van het mannelijke en vrouwelijke heeft tijd nodig en zal alleen bij bewustwording van de mogelijkheden ten volle begrepen worden.

Bij het zien van uw eigen menselijke ontwikkeling zult u zien dat u beiden geweest bent.

Voor velen is dit echter nog een verwarring en verward men zijn menselijke zijn met gevoelens die al oeroud zijn.

Het uiteindelijke doel zal er in naar voren komen als kracht en wetenschap van zowel het mannelijke als het vrouwelijke.

Het oordeel naar elkaar valt dan weg.

In de hemelen is geen oordeel naar het vrouwelijke.

De vrouw is evenredig schepper van het allerhoogste.

De menselijke godinnen hebben op aarde grote daden neergezet, in een mannelijke incarnatie.

De mannelijke goden hebben teveel geleund op hun mannelijke macht, en hebben de vrouwen teveel gezien als een product wat ze erbij cadeau hebben gekregen.

Alleen door de Menselijke vrouw en de man waar de kinderen van het goddelijke licht in reïncarneren zal men zien dat allen gelijke kansen en ontwikkeling hebben naar de behoefte van de innerlijke god en godin, en zal het oordeel naar elkaar wegvallen.

Beiden zijn krachten, en hebben ze allen de goddelijke wetenschap in zich staan, die in de materie tot uiting kan komen.

De strijd die het mannelijke en het vrouwelijke met elkaar hebben zijn ontstaan door eeuwenoude emoties, die bij iedere ontmoeting erom vragen om opgelost te worden.

Zolang men strijd met het mannelijke of het vrouwelijke zal men blijven reïncarneren, tot men bewust gaat worden wie men in werkelijkheid is.

Boeddha blog (30) het Goddelijke aardse spel

Boeddha blog het Goddelijke aardse spel

boeddha blog het goddelijke aardse spel

Het spel van de mens gebeurt altijd tussen de krachten in.

Het is de dualiteit van alles op aarde.

Het zijn de polen die strijden in de menselijke geest.

Het is het principe van het menselijke ras.

Het is de strijd tussen licht en duisternis, het goede en het kwade, het mannelijke en het vrouwelijke, tussen oorlog en vrede.

Het is de identificatie van de emotie en het is de mens die hierop reageert.

Het is de illusie die de mens van zijn midden houd.

Alles is er op gestoeld om de krachten te leren kennen.

Pas wanneer men vanuit het midden gaat kijken ziet men het spel van de aardse gewoontes.

Het is het pad wat je altijd links of rechts laat lopen.

En zo verdwaalt men in de illusie van de tijd.

De tijd geeft de tic tac aan van het menselijke denken, en slingert de mens de klok rond zonder besef van het spel en de tijd.

Innerlijke vrijheid bestaat niet in het aardse spel.

Het is de identificatie van de emotionele krachten die de mens in de greep houd, het is de overtuiging die door het reïncarnatie proces zelf geschapen zijn.

Tussen alles in staat het innerlijke goddelijke, die evenredig word meegevoerd in het spel.

Alleen in het midden zit de universele kracht.

Men kijkt dan vanuit zijn eigen innerlijke god.

Daar alle kennis in het midden ligt, kan men alleen kennis verkrijgen door het middenpad te bewandelen.

Dit kan enkel door concentratie en meditatie.

Het is de illusie die men moet loslaten.

Het kan alleen door uiterste beheersing bereikt worden.

De middenweg kan alleen daar zijn door de identificatie van het eigen innerlijke goddelijke zelf.

Hierin ziet men van uit het midden en ziet men het vergankelijke spel van het menselijke.

Men wordt zo meester van alle krachten.

Boeddha blog (29) Het Goddelijke boek der openbaringen

Boeddha blog het Goddelijke boek der openbaringen

In de persoonlijkheid ligt alles besloten om tot openbaring te komen van het doel en de Boeddha blog het Goddelijke boek der openbaringen1wetenschap van het menselijke zijn.

Men heeft in de eeuwen en het reïncarnatie proces alle informatie in zich zelf opgeslagen en kan men leren het boek wat men zelf geschreven heeft lezen.

Er komt geen enkele god naar beneden om uw boek te lezen en daarin te oordelen.

Het goddelijke oordeelt niet.

Het lezen van u zelf geeft u de mogelijkheid om uw bewustzijn te vergroten en het doel van zelf als mens te zien te begrijpen en op te heffen.

Het laatste oordeel hierin bent u zelf.

Het begrip bewust wording, en het toenemen van uw innerlijke licht neemt bij iedere bladzijde die u leest, toe.

Bij het zien van uw vorige incarnaties, de omstandigheden en vooral de emotie waar in u worstelt, geeft het u diep inzicht in dat wat u nu bent.

Het is de puzzel die u stukje bij beetje laat gewaarworden in dat wat u bent en dat wat u was.

Men kijkt vanuit het midden en leest en ziet u de mens die u was.

Men verhoogd zijn begrip en bewustwording, niet alleen van u zelf maar ook waarom we samen zijn met de mens waarmee u leeft.

Men verkrijgt een universeel zien en is de wetenschap bovenal goddelijk.

Door het zien neutraliseert men tevens de oude emoties, waarin plaats wordt gemaakt voor nieuwe inzichten en gewaarwordingen.

Het lezen van u boek is de uiteindelijke vrijheid van uw goddelijke ik het is uw laatste activiteit op aarde.

Alles op aarde is er voor uw eigen bewustwording, uw eigen ontwikkeling in dat wat u bent en dat is boven alles goddelijk.

Het is het zaad wat u zelf gezaaid heeft, en zal bij het lezen van u zelf zich openen, en u alle informatie geven in dat wat u was en in dat waar u op reageert, en vooral in dat wat u eeuwig was en eeuwig zult zijn.

Het is de vrijheid van ieder mens om zijn eigen boek te lezen, door meditatie en concentratie komt men tot de informatie die al zo lang in u besloten ligt.

Het gebeurt enkel en alleen in U zelf.

Boeddha blog (28) De vierde dimensie

Boeddha blog de vierde dimensie

boeddha nieuws de vierde dimensieDe vierde dimensie, ligt in het midden

Het is het innerlijke van alles.

Men kan deze waarnemen enkel en alleen binnen in de materie.

Het is het onzichtbare in het zichtbare.

Het is het centrum in alles.

Het zien van de vierde dimensie, laat de oorsprong van alles zien.

Ieder mens kan dit waarnemen, omdat het in ieder mens aanwezig is.

Het laat alles zien vanuit het innerlijke van de mens.

Tot in het kleinste atoom kan men dit waarnemen.

De gave erin bestaat niet,maar noemt men het helderziendheid.

Het goddelijke oog is de openbaring erin, ook wel derde oog genoemd.

Men ziet het verleden het heden en de toekomst, men ziet het universum, en staat in alles de informatie om te kennen.

De spot zal verdwijnen bij het waarnemen van deze dimensie.

Men verkrijgt dit door meditatie en concentratie, en is het boven alles goddelijk.

Het bewijs ligt enkel alleen in u zelf.

Boeddha blog (27) Goddelijke informatie

Boeddha blog goddelijke informatie

BuddhaAlles op aarde en in dit universum is gecreëerd op goddelijk informatie.

Alle informatie komt uit het denken van de goden.

Iedere bloem, boom, dier, insect, aarde, en de mens, is gebaseerd op informatie die uit het denken van de goden komt.

Alles heeft een basis principe, waar de schoonheid van de schepping uitdrukking in kreeg.

Voor je gaat schilderen heb je kleuren nodig, pas dan kun je een schilderij maken.

De ideeën in scheppen zijn grenzeloos.

Ze kunnen er zijn omdat de basis in een god altijd liefde, inzicht, en vooral enthousiasme is.

Wij leren met onze talenten, met hetzelfde principe om te gaan.

Alle ideeën op aarde zijn uit het denken van de innerlijke zoon of dochter van god ontstaan.

Zo kunnen componisten, architecten, kunst, zangers, enz. eindeloos scheppen.

Men kan dit altijd, omdat het in de mens zelf aanwezig is.

Op aarde leren we om dit te ontwikkelen.

Het geschenk van de schepping, is de uitnodiging om te leren zien en het te ontwikkelen, zodat men bij zijn eigen scheppings kracht kan komen, onze nieuwsgierigheid is het grootste erin.

Mijn computer is het zelfde, het zit vol informatie, het kan er alleen maar uitkomen omdat het door de mens er zelf in is gestopt.

De goden deden hetzelfde met hun informatie.

Door het reïncarnatie principe hebben we hetzelfde gedaan met onszelf.

Alle levens die we geleefd hebben is een opbouw van de persoonlijkheid, in zowel het positieve als het negatieve.

Deze komen tot uiting, in de materie, en zijn ze altijd een oproepende kracht.

In deze zijn we scheppers van onszelf, en is de informatie altijd een gecreëerd deel van onszelf.

We scheppen zowel ons innerlijke als het uiterlijke.

De goden deden hetzelfde, en schiepen ze met hun eigen innerlijke informatie onze wondermooie planeet, en dit universum, waar wij hetzelfde leren om ooit scheppers zelf te worden.

Het is aan de mens, om zichzelf te onderzoeken en daarin zijn eigen informatie te ontdekken.

Alles staat er dan ook in, vanaf het begin tot aan het einde.

Boeddha blog (26) Kerstgedicht

Boeddha blog Kerstgedicht

kerssterOp de bodem van je ziel
Daar speelt een kleine vlam
In de warmte van je hart brand een kleine gloed
In de stilte van je wezen
Daar straalt een licht

Daar zijn we eenheid van zijn
En brand het eeuwige licht
Daar is leven daar geef ik mij en ontvang ik jouw
Daar geef je mij
In wat je leeft en wat je bent.

Wens jullie een bewust kerstlicht in jezelf
Daar woont de liefde
Van je eigen goddelijkheid

Fijne kerstdagen en een gezond  en liefdevol 2014.

Liefs Marie-Therese

Boeddha blog (25) Onze blauwe hemel

Boeddha blog Onze blauwe hemel

boeddha blog onze mooie blauwe hemelDe Hemel die we kunnen zien is blauw, en is het ons dak wat over onze wondermooie planeet zit.

Het blauwe dak is een beschermings-energie van de hoogste kwaliteit, deze is gecreëerd door de goden om ons te beschermen tegen de radio actieve gamma stralen die ons en onze planeet zouden doen verbranden.

Een aardig staaltje van liefde denk ik steeds als ik omhoog kijk naar onze strakke blauwe lucht,hoe hebben de goden het klaar gekregen om zo’n mooi blauw dak te maken,alleen het idee al, je moet er maar op komen

Dit laatste stoelt op de scheppings-krachten van de goden die dit wondermooie dak voor ons gemaakt hebben en wel met een portie liefde die we zwaar onder schatten.

Ik schaam me echter kapot als ik me bedenk dat we het klaar gekregen hebben om er zeer grote gaten in te maken en dat we bij god niet weten hoe we ze dicht kunnen krijgen.

Al jaren debatteren we over het stoppen met energieën die deze gaten gemaakt hebben, maar als je de mens ziet jakkeren naar gewin, maakt het hem eigenlijk niet zoveel uit, want er zijn belangrijkere dingen die men moet onderhouden.

Misschien denkt men wel die gaten zijn er om te luchten dan kan de stank die we geproduceerd hebben er eens goed uit.

Als ik zo zie wat er aan raketten word afgeschoten richting ruimte, om de doelen die we ons gesteld hebben te kunnen bezitten, hoor ik hoe de raketten zich wringen door ons blauwe dak en hoor ik hoe dit speelgoed de blauwe energie kapot trekt, vandaar dat er grote gaten wereld wijd in ons blauwe dak zitten en waar de straling van het universum gezellig door heen komt.

De slijpende kracht van deze voertuigen scheurt de energie van onze hemel kapot en waar een scheur ontstaat, kan het door steeds weer hetzelfde te herhalen het gat steeds groter worden.

Maar er zit meer onder dat blauwe dak wat niet meer klopt, er zit een laag onder die is gevuld met een knetterende elektrische energie die we nog niet bewust zijn.

Deze laag is gevuld met elektriciteit en deze ladingen zullen zich in de komende jaren gaan uitdrukken in felle bliksem stralen die we nog nooit op onze planeet hebben waargenomen.

Deze elektriciteit zal zich ontladen zoals wij ze opgeladen hebben met onze mobieltjes, iPads en alles wat aan radio, tv, internet, en al het speelgoed wat we hebben willen en waarvan we denken dat we er niet meer zonder kunnen.

In de hele wereld nemen de winden toe, in de lucht is een constante verplaatsing werkzaam, en zeggen we dat dit komt door de op warming van de aarde.

Ik kreeg een waaier cadeau en ik voelde hoe ik met dit kleine praktische ding wind kon maken.

Mijn zoon liet me ook zijn nieuwste speeltje zien, en konden we op zijn mobiel zien hoeveel vliegtuigen er om drie uur s’middags in de lucht waren, leuk om te zien, maar 545 vliegtuigen die van hot naar haar vlogen kon ik nauwelijks bevatten, en dan spreek ik alleen over de binnen vluchten in Europa, alles met zijn eigen bestemming.

De wetenschap denkt er verder ook niet over na maar al deze vliegtuigen verplaatsten lucht, ze duwen de lucht lagen opzij net als mijn kleine waaier.

Omdat de lucht ook niet meer weet waar het naar toe wil, formeert het zich met de draaiing van de aarde en daar worden het dan leuke orkanen en tornado’s, die zich vervolgens uitkuren op de eilanden en kusten die toevallig op hun route liggen.

De bossen zijn dan ook nog systematisch gekapt, dus daar kan de wind zich ook al niet op afremmen, waardoor de lucht die we zelf verplaats hebben zich genadeloos uitkuurt op de aarde.

Dit is mijn verhaal van zien hoe oorzaken en gevolg bijdragen aan onze problemen die wij catastrofes noemen.

De mens heeft te veel willen hebben en heeft niet nagedacht over de gevolgen, het stond ook nergens in een boekje, en als het er al ergens instond hebben we het niet begrepen.

Hoezo, lever jij je mobiel in voor dit verhaal, hou je op met vliegen naar je zuur verdiende vakantie, wil je nog leven zonder schotel antenne die door satellieten gevoed word.

Och, als het nog maar even buiten onze ver van mijn bed show blijft.

We organiseren liefdevol hulp, en verzamelen goederen en geld om de mens te helpen in de getroffen gebieden.

We hebben giro nummers en dan voelen we ons weer beter, we hebben er dan toch aan bij gedragen, maar het echte probleem kunnen we niet oplossen, want we kunnen niet meer zonder onze materiële gewoontes.

We wachten af, misschien gaat het vanzelf voorgoed voorbij, of we waaien weg, of branden we met zijn allen af van onze wondermooie planeet.

Boeddha blog (24) De hemel

Boeddha blog De hemel

Er zijn twee universum, een is gevuld met donkere materie, de andere is gevuld met licht substantie, beiden zijn actieve universum, alle twee zijn ze eindeloos.

De duisternis was in den beginne latent, maar door de goden is een gedeelte in werking gezet.

De activiteit van de donkere materie is de schepping van de goden, en hebben zei krachtens universele ervaringen dit zonnestelsel gecreëerd.

De donkere materie is een school opleiding voor de goddelijke kinderen die wij mens noemen.

Het licht universum wat wij hemel noemen is alleen voor de goden en godinnen.

Ieder mens is een goddelijk wezen en zal zelf zorg moeten dragen voor zijn evolutie ontwikkeling hier op aarde.

Geen enkel mens komt in de hemel, het sterft en ligt begraven in de duisternis.

De zoon of dochter zal pas terug keren als zijn bewustzijn de totale goddelijke volwassenheid heeft bereikt die noodzakelijk is voor zijn goddelijke status.

De aarde is de school waar ieder mens kansen krijgt ter vorming van zijn innerlijke god of godin.

De hemel is de toekomst van ieder innerlijke god of godin.

Ieder god in het licht universum is een schepper, en is de bezitter van liefde en wijsheid, alle mensen bezitten dezelfde eigenschapen, maar zal hij of zij ze zelf moeten ontwikkelen.

Geen enkele aardse macht zal het rijk der hemelen betreden, daar zijn ze veel te zwak voor.

Geen enkel wapen kan in de hemel gebruikt worden, mocht u het toch mee willen nemen zal het zich tegen u keren.

De hemelen zijn gevuld met goddelijke families waar wij de kinderen van zijn, die hier leren hun goddelijke graad volwassen te maken.

Alles in de duisternis heeft met goddelijke hemelse kracht te maken.

Wat men in de hemel niet nodig acht zijn onze ongecontroleerde emoties die lijden tot verderf en verdriet.

Zonder terug keer naar het goddelijke in u zelf zullen de hemelen gesloten blijven.

Het goddelijke in u zelf zal u de hemel open baren.

Alles is kracht zowel binnen u als buiten u.

U bent zelf hemel en aarde.

Alle materieel verworvenheden neemt u niet mee naar de hemel.

Alles is doel inclusief uw mens zijn.

Alle talenten van de mens die hier ontwikkeld zijn kunnen in de hemel weer gebruikt worden.

De goden wachten op uw komst.