Boeddha blog (28) De vierde dimensie

Boeddha blog de vierde dimensie

boeddha nieuws de vierde dimensieDe vierde dimensie, ligt in het midden

Het is het innerlijke van alles.

Men kan deze waarnemen enkel en alleen binnen in de materie.

Het is het onzichtbare in het zichtbare.

Het is het centrum in alles.

Het zien van de vierde dimensie, laat de oorsprong van alles zien.

Ieder mens kan dit waarnemen, omdat het in ieder mens aanwezig is.

Het laat alles zien vanuit het innerlijke van de mens.

Tot in het kleinste atoom kan men dit waarnemen.

De gave erin bestaat niet,maar noemt men het helderziendheid.

Het goddelijke oog is de openbaring erin, ook wel derde oog genoemd.

Men ziet het verleden het heden en de toekomst, men ziet het universum, en staat in alles de informatie om te kennen.

De spot zal verdwijnen bij het waarnemen van deze dimensie.

Men verkrijgt dit door meditatie en concentratie, en is het boven alles goddelijk.

Het bewijs ligt enkel alleen in u zelf.