Boeddha blog (29) Het Goddelijke boek der openbaringen

Boeddha blog het Goddelijke boek der openbaringen

In de persoonlijkheid ligt alles besloten om tot openbaring te komen van het doel en de Boeddha blog het Goddelijke boek der openbaringen1wetenschap van het menselijke zijn.

Men heeft in de eeuwen en het reïncarnatie proces alle informatie in zich zelf opgeslagen en kan men leren het boek wat men zelf geschreven heeft lezen.

Er komt geen enkele god naar beneden om uw boek te lezen en daarin te oordelen.

Het goddelijke oordeelt niet.

Het lezen van u zelf geeft u de mogelijkheid om uw bewustzijn te vergroten en het doel van zelf als mens te zien te begrijpen en op te heffen.

Het laatste oordeel hierin bent u zelf.

Het begrip bewust wording, en het toenemen van uw innerlijke licht neemt bij iedere bladzijde die u leest, toe.

Bij het zien van uw vorige incarnaties, de omstandigheden en vooral de emotie waar in u worstelt, geeft het u diep inzicht in dat wat u nu bent.

Het is de puzzel die u stukje bij beetje laat gewaarworden in dat wat u bent en dat wat u was.

Men kijkt vanuit het midden en leest en ziet u de mens die u was.

Men verhoogd zijn begrip en bewustwording, niet alleen van u zelf maar ook waarom we samen zijn met de mens waarmee u leeft.

Men verkrijgt een universeel zien en is de wetenschap bovenal goddelijk.

Door het zien neutraliseert men tevens de oude emoties, waarin plaats wordt gemaakt voor nieuwe inzichten en gewaarwordingen.

Het lezen van u boek is de uiteindelijke vrijheid van uw goddelijke ik het is uw laatste activiteit op aarde.

Alles op aarde is er voor uw eigen bewustwording, uw eigen ontwikkeling in dat wat u bent en dat is boven alles goddelijk.

Het is het zaad wat u zelf gezaaid heeft, en zal bij het lezen van u zelf zich openen, en u alle informatie geven in dat wat u was en in dat waar u op reageert, en vooral in dat wat u eeuwig was en eeuwig zult zijn.

Het is de vrijheid van ieder mens om zijn eigen boek te lezen, door meditatie en concentratie komt men tot de informatie die al zo lang in u besloten ligt.

Het gebeurt enkel en alleen in U zelf.