Boeddha blog (14) Boeddhas ervaring 2012

Boeddha blog Boeddhas ervaring 2012

In het zijn van ieder mens ligt boeddische informatie.

Deze informatie verkrijgt men door discipline en concentratie.

Het boeddische gebied is de wijsheid van iedere innerlijke god en godin die werkzaam is in de materie.

De leer in het Boeddhaschap is universeel. Het zijn de wetten van oorzaak en gevolg, van aktie en reactie.

Zonder deze wetten was er stilstand.

Deze wetten heeft de mens zelf in werking gezet.

Al deze wetten zijn door schepping van het menselijke in werking gezet.

De mens is zowel innerlijk, geest, als lichaam waarin de materie de uiterlijke kracht is.

De mens schept dus altijd zichzelf, innerlijk, en uiterlijk geeft hij er vorm aan in de materie.

In de bewuste wording van het innerlijke ziet men het verleden, het heden, en de toekomst.

Een mens kan nooit in een leven deze bewustwording verkrijgen.

Alles is vorming en wording van het scheppende in een mens.

De kracht van het Boeddhaschap is het vast houden van innerlijke informatie.

Het reïncarneren is van noodzaak om tot volle bewustwording te komen.

In het reïncarneren, ligt de opbouw van de persoonlijkheid, die van noodzaak is om de krachten van dit universum te begrijpen.

In de  midden weg van het zien en inzien ligt het boeddische gebied, en heeft ieder mens deze eigenschap.

Deze informatie gaat via het derde oog die het innerlijk vertegenwoordigd, en de stem is de uiterlijke draagkracht.

De boeddische informatie is altijd goddelijk.

In het zien en begrijpen van het boeddische gebied ligt de helende kracht van alles.

Het Boeddhaschap, is deel van de som der delen.

In het Boeddhaschap ligt het totale begrip van het plan van de goden.

Ieder mens heeft daarom toegang tot het allerhoogste begrip.

De mens heeft de universele vrijheid om het te onderzoeken en gewaar te worden.